A Hungarobox – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary excercises névre hallgató kétéves projekt, a GRUNDTVIG tanulásikapcsolat-program keretében hozta létre hatnyelvű – magyar, angol, észt, finn, német, olasz – szójegyzékét.

A projekt célja a mindennapi elektronikus kommunikáció során használatos leggyakoribb szakszavak és -kifejezések összegyűjtése volt. A jelenlegi szószedet mintaként kíván szolgálni egy jövőbeli nagyobb terjedelmű tanulói szótár fejlesztéséhez is. A projektben részt vevő partnerek anyanyelve mellett az angol is megjelenik. Ennek jelenléte – azontúl, hogy a projekt egyik hivatalos nyelve –, egyrészt segíti a szótárhasználót a magyar terminusok azonosításában, másrészt a jelentések megkülönböztetésében.

A magyar alapnyelvű e-kommunikációs szójegyzék elsősorban a B1–B2-es szinten magyart idegen nyelvként tanuló felnőttek számára készült, az egész életen át tartó tanulás gondolat jegyében. A szójegyzék alapvető célja, hogy a terminusok elsajátításával és definíciók  megismerésével olyan eszközt adjon a nyelvtanulók kezébe, amely fejleszti kommunikációs készségüket és segíti őket a magyar nyelvű számítógép-, telefon- és internethasználatban.

Az összesen 365 címszót tartalmazó szójegyzék mindegyik nyelv esetében az idegen nyelvi megfelelőt adja meg, amely a német és az olasz nyelv esetében a névelőkkel is kiegészül.

Tájékoztató a szójegyzék használatához

Az idegen nyelvű megfelelők mellett a következő információkhoz juthat a tanuló a magyar terminusokról:

  • az idegennyelvi megfelelők után a magyar terminus szófaja következik;
  • a szójegyzék az igék esetében feltünteti az egyes számú harmadik személyű múlt idejű és felszólító módú alakokat, valamint az igevonzatokat is; például: archivál vmit, áthelyez vmit, átnevez vmit, beállít vmit;
  • a főnevek esetében a tárgyesetet, a többes számot, az egyes számú harmadik személyű birtokos személyjeles alakokat találja a tanuló;
  • minden egyes címszóhoz definíció is tartozik.

Ajánljon egy szót ön is!

Milyen szóval egészítené ki az IKT szókincstárat? Így az online szójegyzék 365 szót tartalmaz, tehát az év minden napjára jut egy szó. Itt javasoljon egy szót!