Hungarobox – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary excercises –oppimiskumppanuusprojekti on kaksivuotinen Grundtvig-hanke, jonka puitteissa laadittiin kuusikielinen – unkari, englanti, viro, suomi, saksa, italia – sanasto.

Projektin tavoitteena oli kerätä yhteen jokapäiväisessä sähköisessä viestinnässä käytössä olevia sanoja ja ilmauksia. Projektissa mukana olleiden partnerimaiden lisäksi sanaston englanninkieliset hakusanat auttavat unkarinkielisten termien tunnistamisessa ja toisaalta merkitysten erottamisessa.

Unkarinkielinen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) alan sanasto valmistui ensisijassa B1-B2 tasoilla unkaria vieraana kielenä opiskelevia aikuisia varten, Elinikäisen oppimisen ohjelman hengessä. Sanaston tavoitteena on termien omaksumisen ja määritelmien kautta edistää kommunikaatiota ja auttaa unkarinkielisen tietokoneen, puhelimen ja internetin käytössä.

Yhteensä 365 hakusanaa käsittävä sanasto antaa jokaisen kielen tapauksessa omakielisen vastineen, saksan ja italian sanoissa artikkeleineen.

Ohjeita sanaston käyttöön

 Vieraskielisten vastineiden lisäksi unkarinkielisistä termeistä annetaan seuraavat tiedot:

  • vieraskielisten vastineiden jälkeen seuraa unkarin termin sanaluokka;
  • verbien yhteydessä sanasto listaa/antaa verbin taivutettuna yksikön kolmannen persoonan menneen ajan muodossa sekä imperatiivimuodosssa, ja joissain kohdissa myös verbien rektiot luetellaan; esim. archivál vmit, áthelyez vmit, átnevez vmit, beállít vmit;
  • substantiiveista on annettu sana taivutettuna objektisijassa, monikkomuodossa sekä yksikön kolmannen persoonan omistusmuodossa;
  • jokaiseen yksikkömuotoiseen hakusanaan kuuluu myös määritelmä;
  • osassa unkarilaisista hakusanoissa vieraskielinen vastine antaa sen painikkeen tai valikon toiminnon, joka vastaa unkarilaista ilmausta, esim. kijelentkezés – kirjaudu ulos.

Ehdota yhtä sanaa.

Minkä sanan haluaisit lisätä tieto- ja viestintätekniikan alan sanastoon? Näin verkkosanasto sisältää 365 sanaa, yhden vuoden jokaiselle päivälle. Tee ehdotuksesi tästä.