Hungarobox õpikoostööprojekt on kaks aastat kestev Grundtvigi projekt, mis ühendab viit institutsiooni Soomest, Eestist, Saksamaalt, Ungarist ja Itaaliast, kes kõik tegelevad ungari keele täiskasvanute õppega ja keeleõpetusega (ungari).

Projekti eesmärgiks oli jagada ja vahetada praktilisi kogemusi partnerorganisatsioonide vahel, eriti sõnavara õpetamisel ja lisaks tutvuda teiste haridusasutuste kogemustega.

Projekti eesmärgiks oli ka välja selgitada võimalused luua ungari keele mitmekeelne on-line sõnaraamat ja harjutuste kogumik. Partneritel on juba varasemad kogemused ungari keele õppevahendite loomisel nii projektides Survival.hu kui Te-Le-Hu.

Projekti käigus on loodud on-line sõnastik, mis sisaldab IT üldkasutatavat sõnavara ja väljendeid (tasemel B1-B2) partnerite keeltes. Edaspidi võib sõnastik olla aluseks partnerite tulevaseks koostööks.

Samuti on koostatud harjutustik IT sõnavara omandamiseks.

Lisaks partnerkohtumistele on korraldatud tööpajasid ja seminare ungari keele õpetajatele. Partnerid on osa võtnud mitmetest seminaridest ja sellega loonud võrgustiku kolleegide vahel.

Ungari keel kuulub vähem räägitavate Euroopa keelte hulka ja seetõttu ungari keele õpetamise ja õppimise võimaluste arendamine, samuti heade kogemuste levitamine ja vahetamine ning informatsiooni vahetamine osalevate õpetajate ja organisatsioonide vahel edendab Euroopa lingvistilist mitmekesisust.

Sõnavara õppimine on keeleõppimise oluline osa. Ometi on sageli sellele pööratud vähem tähelepanu kui muudele keeleoskustele. Ungari keelt õppides ja õpetades on väga teretulnud kaasaegne materjal sõnavara õpetamiseks, sest seni ei ole eriti palju kättesaadavat materjali selleks ei Ungaris ega ka partnerriikides.

Põhitulemused

  • Ülevaade internetis olevatest ungari keele sõnastikest.
  • Ülevaade ungari keele sõnavara õpetamise ja õppimisega seotud materjalidest.
  • Mitmekeelse ungari keele internetisõnastiku loomise võimaluste väljaselgitamine.
  • Võimaluste väljaselgitamine ungari keele sõnavara õppimiseks ja õpetamiseks mõeldud materjalipaketi koostamiseks.
  • IT-alane pilootsõnastik partnermaade keeltes (tasemele B1 – B2, keeled ungari, eesti, soome, saksa ja itaalia ning inglise).
  • Harjutustik IT-alase sõnavara õppimiseks ja harjutamiseks.
  • Tööpajade ja seminaride korraldamine ungari keele õpetajatele ja üliõpilastele ning osalemine erinevatel seminaridel.
  • Koduleht projekti  ja selle tulemuste tutvustamiseks (sõnastik ja harjutused).
  • Praktiliste kogemuste vahetamine ning partnermaade kogemustega tutvumine kohapeal.
  • Uued ideed tulevaste koostööprojektide jaoks.