A Hungarobox Learning Partnership [Hungarobox Tanulási Kapcsolatok] egy kétéves Grundtvig projekt, amely öt, felnőttoktatással, valamint a magyar nyelv felnőttek számára való tanításával foglalkozó finnországi, észtországi, német, magyar és olasz intézmény tevékenységét hangolja össze.

A projekt célja, hogy a partnerintézmények megosszák és kicseréljék egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, főként a friss szókészlet tanításának terén, bővítsék ismereteiket a lexikográfia és terminológia terén, valamint, hogy megismerkedjenek más oktatási intézmények gyakorlatával.

A projekt céljai között szerepel az is, hogy megvizsgálja egy többnyelvű online szójegyzék és gyakorlatsor elkészítésének lehetőségét. A partnerek a magyar nyelv tanítását és tanulását elősegítő anyagok készítésében jelentős gyakorlattal rendelkeznek a korábbi Survival.hu és a Te-Le-Hu projektek révén.

A projekt keretében elkészült egy online szójegyzék, amely az infokommunikáció témakörében gyakran használatos szavakat és kifejezéseket tartalmazza (B1 és B2 szinten), a partnerországok nyelvén. A szójegyzék később a partnerek további együttműködésének alapjául is szolgálhat.

A szójegyzék gyakorlati hasznosulása valósult meg az szótárra épülő, közel 100 itemes feladatbank segítségével.

A horvát partner bevonása sajnos meghiúsult, mert nem kapott támogatást a nemzeti irodától, ennek ellenére részt vettek a munkában: jelen voltak a budapesti rendezvényeken, tesztelték a szótár és a feladatbank anyagát.

A partnertalálkozókhoz kapcsolódva a nemzetközi együttműködést elősegítő tanártovábbképzéseket szerveztünk.

A magyar Európa kevéssé beszélt nyelvei közé tartozik, ezért a  tanításával és tanulásával kapcsolatos lehetőségek kidolgozása, valamint a jó gyakorlatok és az információ cseréje és megosztása a magyar nyelvet tanító tanárok és intézmények között Európa nyelvi sokszínűségének megőrzését segíti elő.

A szókészleti elemek elsajátítása a nyelvtanulás alapvető része. Mégis sokszor kevesebb figyelem jut rá, mint a nyelvhasználat egyéb összetevőire. A magyar nyelv tanítása és tanulása során a szavak tanulásában és gyakorlásában a korszerű anyagok használata elengedhetetlen, s nem túl sok ilyen célra szánt anyaghoz lehet hozzáférni Magyarországon és a résztvevő országokban egyaránt.

A fontosabb eredmények:

  • a magyar online szótárak feltérképezése
  • a magyar szókincs tanításához rendelkezésre álló tananyagok és segédanyagok feltérképezése
  • egy többnyelvű, online magyar tanulói szótár készítési lehetőségeinek áttekintése
  • feladatbank-készítés lehetőségei a magyar szókincs tanításához és tanulásához
  • kísérleti magyar infokommunikációs szótár készítése B1-B2 szintű nyelvtanulóknak angol, észt, finn, német és olasz megfeleltetéssel
  • feladatbank készítése az infokommunikációs szójegyzék felhasználásával
  • workshopok és szemináriumok a nyelvtanulók és nyelvtanárok részére
  • önálló honlap készítése: a projekt céljának, tartalmának és eredményeinek (szójegyzék, feladatbank, tanári tájékoztatók) bemutatására
  • a projekt jógyakorlatainak megosztása minden érdeklődővel a partnerországokban rendezett hazai és nemzetközi rendezvényeken
  • a további együttműködés tervezése a munka kiteljesítése érdekében.