Hungarobox-oppimiskumppanuus on 2-vuotinen Grundtvig-hanke, joka yhdistää viisi aikuisoppimisen ja kielenopetuksen (unkari) parissa toimivaa organisaatiota Suomesta, Virosta, Saksasta, Unkarista ja Italiasta.

Projektin tavoitteena on kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen partneriorganisaatioiden välillä erityisesti sanaston opettamisen alueella sekä lisäksi tutustuminen kumppaniorganisaatioiden käytäntöihin ja toimintaan.

Hankkeen päämääränä on lisäksi ollut selvittää mahdollisuuksia monikielisen unkarin kielen verkkosanaston ja siihen liittyvän harjoituspaketin laatimiseen. Partnereilla on aikaisempaa kokemusta unkarin opetus- ja oppimateriaalien laatimisesta Survival.hu- ja Te-Le-Hu -projektien puitteissa.

Projektin kuluessa on tuotettu verkkoon 365 hakusanaa käsittävä tieto- ja viestintätekniikan alan pilottisanasto osallistujamaiden kielillä ja englanniksi (tasot B1 – B2). Tätä voidaan käyttää myös partneriorganisaatioiden tulevan yhteistyön pohjana.

Hankkeessa on myös laadittu noin 100 harjoitusta sisältävä harjoituspaketti tieto- ja viestintätekniikan alan sanaston opiskeluun.

Partneritapaamisten lisäksi on järjestetty unkarin opettajien työpajoja ja seminaareja ja osallistuttu moniin seminaareihin ja näin verkostoiduttu unkarin opettajien ja oppimateriaalintekijöiden kanssa.

Unkari kuuluu Euroopan vähemmän puhuttuihin kieliin, ja tästä syystä uusien mahdollisuuksien kehittäminen unkarin kielen opettamiseen ja oppimiseen sekä hyvien käytäntöjen ja informaation vaihto ja levittäminen osallistujaorganisaatioiden ja niissä toimivien opettajien kesken on omiaan lisäämään kielellistä monimuotoisuutta Euroopassa.

Sanaston oppiminen on olennainen osa kielenoppimisprosessia. Siihen kiinnitetään kuitenkin monesti vähemmän huomiota kuin kielen muihin osa-alueisiin liittyviin taitoihin. Unkarin kielen opettamisessa ja oppimisessa ajanmukainen sanaston oppimiseen ja harjoittelemiseen tarkoitettu materiaali on erittäin tervetullutta, koska tähän ei ole olemassa paljonkaan materiaaleja sen paremmin Unkarissa kuin muissakaan osallistujamaissa.

Päätuotokset                                                                                                                                                                      

  • Olemassa olevien unkarin kielen verkkosanastojen kartoittaminen.
  • Unkarin sanaston opetukseen ja oppimiseen tarkoitettujen materiaalien kartoittaminen
  • Mahdollisuuksien kartoittaminen monikielisen unkarin verkkosanaston luomiseen.
  • Mahdollisuuksien kartoittaminen unkarin sanaston oppimiseen ja opetukseen tarkoitetun materiaalipaketin laatimiseen
  • Pilottisanasto tieto- ja viestintätekniikan aihepiiristä partnerimaiden kielillä (tasot B1 – B2, kielet unkari, viro, suomi, saksa ja italia sekä englanti)
  • Harjoituspaketti tieto- ja viestintätekniikan alan sanaston opetteluun ja harjoitteluun
  • Työpajojen ja seminaarien järjestäminen unkarin kielen opettajille ja opiskelijoille sekä eri seminaareihin osallistuminen
  • Kotisivu projektin esittelyä ja sen tuotoksia (sanasto ja harjoitukset) varten.
  • Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihto sekä partnerimaiden käytäntöihin tutustuminen.
  • Uudet ideat tulevaa yhteistyötä varten.